Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A Womenspiration online kurzus (womenspiration.hu/trening) egy olyan online oktatási felület, amely lehetőséget biztosít regisztrált Szolgáltatók számára, hogy oktatási anyagaikat széles körben elérhetővé tegyék az érdeklődő Felhasználók számára. A Womenspiration online kurzus felületi kapcsolatot teremt Szolgáltatók és Felhasználók között, hogy minél szélesebb körben elősegítse a tudományos célú információáramlást.

A Womenspiration által létrehozott online felületen található minden tartalom, különösen, de nem kizárólagosan a Womenspiration által biztosított szoftverek, technológia, a felületen kialakított design elemek, szöveges elemek, grafikák, logók, linkek, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek, stb. („Womenspiration által szolgáltatott tartalom”), a Womenspiration alapítóinak tulajdonát képezik és a szerzői jogi védelem alatt állnak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Womenspiration online kurzus szolgáltatásait igénybe vevő minden Szolgáltatóra és Felhasználóra kötelezően rögzíti a Womenspiration online kurzus szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Szerződési Feltételeket.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a

Vállalkozó 1 neve: Szlafkai Éva, egyéni vállalkozó

Hivatalos székhelye: 2851 Környe, Kisfaludy köz 1.

Elérhetősége: team@womenspiration.hu, +36 20 9354 684

Adószáma: : 66853699-1-31 | HU66853699

és

Vállalkozó 2 neve: Barta Nikolett egyéni vállalkozó

Hivatalos székhelye: 1098 Budapest, Ecseri út 2/2, fsz. 4.

Elérhetősége: team@womenspiration.hu, +36 20 296 1646

Adószáma: 68467322-1-43

mint jogtulajdonosok, vagy szolgáltatók (továbbiakban: “Jogtulajdonosok”) által üzemeltetett www.womenspiration.hu/treningek weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Jogtulajdonosok között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik.

A Jogtulajdonosok, mint a Womenspiration üzemeltetői fenntartják jogukat a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Jogtulajdonos a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Womenspiration általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A hatályos 2012. évi CXLVII. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény (továbbiakban Katv.) 13. § (2), valamint a 32/E. § (2) bekezdése alapján a megrendelő számára tájékoztató, hogy a vállalkozók  kisadózó vállalkozásnak minősülnek, a létrejövő szerződést ezen minőségében teljesítik. 

REGISZTRÁCIÓ:

A Womenspiration online kurzus szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó e-mail címmel, felhasználónévvel és egy általa megválasztott egyedi jelszóval regisztrál.

A Womenspiration online kurzus rendszerébe történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:

  • a jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  • kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik, más harmadik személyekkel e
  • kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. A Womenspiration a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Szolgáltató és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni a Womenspiration team@womenspiration.hu e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

WEBSHOP

Nyilvántartási szám: 3/2019/B

A kurzus kiválasztása:
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az webáruház virtuális termékei, azaz kurzusok közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár ikonra kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét. Itt leellenőrizheti a megrendelni kívánt terméket. Egy kurzust egy személy elegendő, ha egy alkalommal vásárol meg, nem kell belőle több darabot a kosárba helyezni.

A rendelés menete
Ha megfelelőnek tartod a kosárban elhelyezett kurzus(oka)t, leellenőrizted a végösszeget, és úgy döntöttél, hogy meg szeretnéd vásárolni, akkor egyszerűen kattintson a “Pénztár” gombra. Add meg a vásárláshoz szükséges adataid, majd válaszd ki a számodra megfelelő fizetési módot (egyenlőre csak átutalás választható).

A fizetés menete

A fizetés átutalással történik.
Szlafkai Éva – Erste bank | 11600006-00000000-43232972
IBAN HU19 1160 0006 0000 0000 4323 2972

Megrendelések feldolgozása:
A sikeres megrendelésről a vásárlás során megadott e-mail címedre egy e-mailt küldünk, és megtalálható a megvásárolt kurzus a regisztrált fiókodban a PROFILOM aloldalon. Amikor beérkezik hozzánk a vásárlás ellenértéke, vagyis elutaltad a kurzus díját, 24 órán belül teljesítettre állatjuk a fizetést, kiküldjük a számlát és egy értesítő e-mailt. A kurzus elkezdésére és befejezésére innentől kezdve 90 napod van. A kurzust elkezdeni az értesítő e-mailben található linkre kattintva tudod, vagy a PROFILOM aloldalon található kurzusnévre kattintva.  Az esetleges félreértések elkerülése végett, még a rendelés előtt kérjük, hogy olvasd el az alábbi rendelési szabályzatot, ÁSZF-et. A szerződés nyelve a magyar. A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, nem kerül iktatásra.

Magánszemélyként bármely országból megvásárolhatod a kurzust. 

Felhasználó a www.womenspiration.hu/trening weboldalon történő rendelés leadásakor kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletvonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

FELELŐSSÉG:

Szolgáltató  köteles biztosítani az Előfizető által a megrendelőlap során megrendelt kurzust a womenspiration.hu/trening oldalon a szerződés kötéstől számítva legalább 1 évig.

Az oldal kizárólagosan piacfelület, mind a Szolgáltatók, mind a Felhasználók számára. A Womenspiration nem foglalkoztat, illetőleg nem alkalmaz Szolgáltatókat, továbbá nem vállal felelősséget semmilyen jellegű kölcsönhatásért, amely a Szolgáltatók és a Felhasználók között jön létre. A Womenspiration nem felelős továbbá a Szolgáltatók és a Felhasználók között felmerült jogvitákért, kártalanítási igényekért, károkozásokért, vagy egyéb veszteségekért, amelyek a Szolgáltatók és a Felhasználók közötti viszonyból adódnak, mely viszony kiterjed minden olyan információra amely számukra biztosított.

A Womenspiration a felületére feltöltött anyagok tartalmáért, minőségéért, az információk valódiságáért, valóságtartalmáért a Szolgáltató saját maga felelős az általa közzétett, megosztott és feltöltött anyag, kurzus tartalmáért, az információk valódiságáért, az azok használatából a Felhasználókat érő károkért.

Minden Felhasználó és Szolgáltató a felhasználás során közzétett nyilatkozatért és magatartásáért saját maga felelős, a Womenspiration semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók és Szolgáltatók magatartásáért.

Az Womenspiration online felületén megjelenő tartalmak más online felületekhez is hozzáférést biztosíthatnak. A Womenspiration ezen felületekre való átlépéséből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal. Az átlépés előtt a Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles meggyőződni annak biztonságos voltáról illetve gondoskodni személyes adatainak megóvásáról.

A honlapon megosztott linkek előzetesen nem kerülnek ellenőrzésre, továbbá a Womenspiration nem vállal felelősséget a linkek megosztásából fakadó problémákért, mint például a link valódisága, eredetisége.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az oktatási anyagok felhasználása során a külső linkek veszélynek tehetik ki a Felhasználókat, mivel azok tartalma esetlegesen támadó jellegű, vagy személyükre egyébként veszélyes, rasszista vagy jóerkölcsbe ütköző lehet.

A honlap, illetőleg az oktatási anyag közvetlenül vagy a Szolgáltatón keresztül közvetve hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak.

A Womenspiration kifejezetten nem támogat egyetlen külső honlapot sem, továbbá azok nem állnak az irányítása alatt (kivéve a womenspiration.hu oldalt), így a szükséges biztonsági lépéseket a Felhasználónak kell megtennie.

Az oktatási anyagot kizárólag jogszerűen lehet használni, a jog nem tudása nem mentesít.

KÁRTALANÍTÁS:

Amennyiben harmadik személy a Womenspiration-nel szemben a Szolgáltató, illetve Felhasználó valamely, a szolgáltatás igénybevétele során tanúsított magatartásából eredően bármiféle követelést vagy igényt támaszt, a Szolgáltató köteles ezen igényre, követelésre vonatkozóan a Womenspiration-t kártalanítani.

ADATKEZELÉS:

A Womenspiration a Szolgáltatók és a Felhasználók által, a regisztráció és a szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli; azt csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak illetve hatóságoknak adja ki.

A Womenspiration szavatol azért, hogy a Szolgáltatók és a Felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

A Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles a regisztráció során megadott adatait naprakészen tartani.

A Felhasználók és Szolgáltatók hozzájárulnak, hogy:

  • adataikat a Womenspiration online kurzus felülete nyilvántartsa a regisztrált Szolgáltatók és Felhasználók nyilvántartásának vezetése illetve kapcsolattartás céljából
  • adataikat a Womenspiration saját üzleti ajánlatainak kidolgozása és piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje, azonban a Womenspiration szavatol azért, hogy ezen adatkezelés során harmadik fél bármilyen piackutatási vagy üzleti anyagot csak Szolgáltatók és Felhasználók adatainak beazonosíthatósága nélkül ismerhet meg,
  • a Womenspiration a regisztrált személyekkel közvetlen kapcsolat létrehozását szolgáló automatizált rendszert alkalmazzon saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára
  • a Womenspiration részükre saját közvetlen üzletszerzés és tájékoztatás célját szolgáló küldeményeket továbbítson.

Emellett minden a Womenspiration szolgáltatásait igénybevevő szavatol azért, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

Bővebben: adatkezelési tájékoztató

INFRASTRUKTÚRA:

A Womenspiration online kurzus oldala, hogy szolgáltatásait a Szolgáltatók és a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A Womenspiration, bizonyos időközönként, karbantartási munkálatokat végez, lehetőség szerint 20.00-06.00 óra között, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra. A Womenspiration a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató és a Felhasználó tartozik felelősséggel saját hardver és szoftver állapotáért, illetve, hogy azok a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotúak.

A Womenspiration online kurzus felülete nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, amely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 20.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE:

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Womenspiration regisztrált Szolgáltatói, illetve Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A Szolgáltató, illetve a Felhasználó köteles megtéríteni a Womenspiration online kurzus platformjának minden olyan költségét, kárát, amely a Szolgáltató, illetve a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett.

A Szerződés megszűnésével a Womenspiration felületére feltöltött oktatási anyagok szerzői joga továbbra is a Szolgáltatóé marad, azonban az adott oktatási anyagot már korábban megvásárló Felhasználó számára, továbbra is hozzáférést biztosít a Womenspiration. Ennek érdekében, a Womenspiration jogosult a szerverein továbbra is tárolni az adott kurzust, viszont további értékesítésre nem kerülhet.

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Együttműködési kötelezettség:

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

Jogról való lemondás:

A jelen Szerződési Feltételek által biztosított jogról történő lemondás kizárólag írásban történhet. A jelen Szerződési Feltételek által biztosított valamely jog érvényesítésének elmaradása nem minősül jogról való lemondásnak.

Kapcsolattartás:

A Felek kijelentik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Kapcsolattartásra fenntartott e-mail cím: team@womenspiration.hu

Teljesség, Részleges érvénytelenség:

A jelen Szerződési Feltételek magukba foglalják mindazon rendelkezéseket, melyek a Womenspiration online kurzus szolgáltatásai vonatkozásában a Feleket kötik, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával a Felek közötti valamennyi korábbi a jelen Szerződési Feltételek céljával vagy tárgyával ellentétes, vagy a jelen Szerződési Feltételek teljesülését megakadályozó korábbi megállapodás vagy jognyilatkozat hatályát veszti.  

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Irányadó jog, illetékes bíróság:

Szolgáltató  és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen  jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a  képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses  kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses  kötelezettségeiket teljesítsék.

A  jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország  jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999.  évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

Felek  esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik.  Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Tatabányai Járásbíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Felhasználókra (Hallgatókra) vonatkozó rendelkezések

A Felhasználó regisztrációt követően ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférést nyer a Szolgáltatók által feltöltött oktatási anyagokhoz, melyeket a Womenspiration felületén korlátlanul megtekinthet, amennyiben erről a Szolgáltató másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Szolgáltató köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.

Felelősség:

A Felhasználó a Womenspiration felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. Azaz, többek között a Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).

Felhasználó maga tartozik felelősséggel a felhasználói fiókjáért.

Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli a Womenspiration felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért felelősséget nem vállal a Womenspiration.

Más Felhasználó fiókját csak annak engedélyével lehet használni, a felelősség az átengedőt terheli.

Díjfizetés:

A Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató oktatási anyaga feltöltésekor ellenértéket kötött ki, az oktatási anyag ellenértékét a Womenspiration online felületén, webshopos értékesítési felületen keresztül átutalásos fizetéssel teljesítheti. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Womenspiration megadott számláján jóváírásra került. A befizetésről a Womenspiration jogtulajdonosainak valamelyike számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

Jótállás, szavatosság a Termékért

Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

Elállási jog

A Womenspiration felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

Frissítés: 2021. január 11.